Курс предназначен изучения предмета "Экология" в 5 классе